KPKA 114 Aja Semaya
Versi Version 1
1
Nikmating donya nggodha ati mikat kita dimen nebih Gusti
lan kabeh iku tan nguripi nging nggendeng kita mring telenging pati
Ja semaya, umareka, umareka ya saiki uga,
lah Gusti wus ngantya mring sira pangayomanmu kang tuhu setya
2
Mara mbuwanga sengsemira, kang isi panyidra myang pamblasar,
ninggala dosa lan duraka, ngungsi mring Gusti sira mesthi luwar,
3
Marek mring Gusti ja suwala, nganggo sinemayan sesuk emben,
praptaning pati tan kenyana, mula gya marek ja nganti kalungsen,
ReJr.

OK