KPKA 116 Pasrah Sumarah Mring Gusti
Versi Version 1
1
Pasrah sumarah mring Gusti Pangayoman kang sejati
uripmu tansah rinimat wit Gusti gunging sih rahmat
waspadakna makluk wrata karoban ing sih lan piwlasnya
wah saliring butuhira pinaringan ing sacukupnya.
2
Pasrah sumarah mring Gusti mrih ayem tentrem ing ati,
bungah susah sugih mlarat memuji Gusti tan kendhat,
udinen kratoning swarga wah sagunging kasampurnannya,
temahan sira nyipati panganthi panunggiling Gusti.
3
Pasrah sumarah mring Gusti Parang Pangungsen sayekti,
lamun tinempuh prahara Gusti nyantosakken sira,
waspadakna mukjijadnya ing prakara gung wah prasaja,
kang wedi asih lan setya winuwuhan berkah sing swarga.

OK