KPKA 117 Gusti Pangen Utami
Versi Version 1
1
Paduka Pangen utami ingkang kawula tresnani
kawula purun sangsara angger krana Yesus Gusti
kawula kepengin manggen wonten ngarsaning Pangeran
margi neng ngriku kawula ingayoman ing rahmatnya.
2
Tan wonten malih panggenan sumbering kawilujengan
namung salib ing Golgota ngriku wijiling apura,
3
Manah kula lamun mandeng dhateng salibing Pamarta
lajeng karaos wilujeng sanadyan nyanggi sangsara,

OK