KPKA 12 Yesus Sang Pangen Sejati
Versi Version 1
1
Gusti Yesus Pangen kula, kula menda kagungannya
dennya nebus klayan rahnya mrih kula gesang slaminya.
2
Sang Kristus Pangen utama kang sampun ngetohken nyawa,
nebus kula saking dosa wah nuntun kula mring swarga.
3
Gusti ngayomi mendanya inguwalken sing rubeda,
mrih tan tiwas ing panandhang nging tansah manggih kabegjan.
4
Gusti ngempalken mendanya kadadosaken sapantha,
kinen gesang atut rukun mbangun turut Pangenipun
5
Gusti ngreksa pra mendanya klayan astanya kang rosa,
lamun wonten kang ketriwal den luru mrih datan ical.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK