KPKA 121 Kinanthi Ing Gusti
Versi Version 1
1
Gusti Yesus Pangen kula, sestu gung sih Paduka
Ing sapurug-purug kula nggih tansah kinanthia
Kinanthi Ing Gusti kinanthi ing Gusti
ing satitah kula nrimah angger kinanthi Gusti.
2
Bandha wah salir kadonyan mung sarananing gesang
kula ngegungken ngandelna Gusti wah panganthinya
3
Krana panganthining Gusti kula mursid sayekti
ajrih-asih maring Allah tresna sesami tansah

OK