KPKA 123 Gusti Pangungsenmu
Versi Version 1
1
Yen sira sangsara sarta sedhih manteba pracaya Allah tan tebih
aja wedi Gustimu nganthi rehing kadursilan mesthi kasoran
pepeteng dosa ilang sirna mung gung karaharjan kang sinandhang.
2
Yen nyangga momotan wah panandhang aja sira semplah alit ing manah
iblis julig memilut driya milih margi entheng nging dugeng nraka
pasrah Pangeran nyuwun kiyat sira linuwaran wit sih rahmat.

OK