KPKA 124 Samekta
Versi Version 1
1
Pitulung kita kang rosa samekta,
lir mitra kang tuhu setya samekta,
lamun kesasar neng margi Gusti nglari lan nimbaIi
rumiyin myang samangke tetepsamekta,
samekta, samekta,
rumiyin myang samangke tetep samekta.
2
Tansah mirsa bot repotmu: Gustimu
karsa nanggel k'rubedanmu: Gustimu
lamun pasrah ing Pyambake, kita mireng ing sabdane:
"Lah ta mareka marang Ingsun: Gustimu,
Gustimu, Gustimu.
Lah ta mareka marang Ingsun: Gustimu."

OK