KPKA 129 Tansah Bingah
Versi Version 1
1
Tyas kita sestu raharja sinung kabegjan nyata
dene Allah Kang Ma’kwasa nganggep putra mring kita
mara tansah bungah-bungah wit tinunggil lan Allah
sarta ngambah dalaning pepadhang kang dugeng kasampurnan.
2
Hyang Maagung ngreksa kita nguwalken sing bebaya
sihnya sung lipur ing driya nyantosakken pracaya
3
Yen kita nyingkur Pangeran neng ati was sumelang
nging yen sumuyud mring Allah tinuwukken ing berkah
4
Yogya kita mursid yekti ajrih asih mring Gusti
Roh Suci mbelani kita nglawan pangrehing dosa

OK