KPKA 135 Kula Sumarah Mring Allah
Versi Version 1
1
Gesang kebak kekeran angel den jajagi
dhateng ing kasangsaran nggih silih gumanti
namung Paduka Gusti mirsa samukawisnya
kula pasrah sumarah ing reh Paduka.
2
Gesang kebak kekeran angel den jajagi
reribed kasisahan silih andhatengi
aneng astane Gusti kula tan semplah ati
kula pasrah sumarah ing rehing Allah.
3
Gesang kebak kekeran angel den jajagi
panggodha wah pacoban mung ngrerujit ati
wit pitulunge Allah kula manteb pracaya
kula pasrah sumarah ing rehing Allah.

OK