KPKA 139 Mugi Gusti Angutus Utusan
Versi Version 1
1
Mugi Gusti karsa angutus utusan kados duk kinanipun
ingkang ngemban sabdaning Allah lan martosken sih piwelasipun
supados tyang salumahing bumi sami nampia Injiling Gusti.
2
Mugi Gusti ngutus pra abdi sembada lan setya sami nyebar,
pawartosing kawilujengan mring salumahing bumi gumelar,
supados tyang sami pitadosa, temah ngraosken tentrem raharja.
3
Mugi Gusti madhangi manah kang peteng wit pamengkuning dosa,
temahan pra tiyang kang wangkot lan kang kawengku ing gugon tuhon,
mratobata pitados mring Gusti klayan bingah asmane pinuji.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK