KPKA 140 Sang Kristus Tameng Santosa
Versi Version 1
1
Sang Kristus tameng santosa nguwalken saking rubeda,
neng jroning bebaya pati Gusti kang badhe nulungi,
Gusti peparangku tansah ngayomi, angayomi, angayomi,
ampinganku sajroning prahara pangungsen ingkang santosa.
2
Sang Kristus Pangen kang setya anggiring sagung mendanya
mring panggenan tentrem yekti menda tansah den ayomi,
3
Sang Kristus mulung astanya kalamun rumpil marginya
yen ical dipun upadi kepanggih dipun rimati

OK