KPKA 145 Nunggil Kaliyan Gusti
Versi Version 1
1
Yen nunggil lan Gusti rinten dalu
manah langkung tentrem arahayu
kula angantya Gusti ratri klayan rina
nyuwun berkah dhuh Gusti , Gusti kula.
2
Yen nunggil lan Gusti jro ginodha,
kula mesthi unggul nglawan dosa,
3
Yen nunggil lan Gusti kasisahan,
mantun kagentosan kabingahan,
4
Yen nunggil lan Gusti siyang ratri,
birat najis kula temah suci,
5
Yen nunggil lan Gusti saged ngertos,
kang dados karsanya ing sayektos,

OK