KPKA 154 Allah Pangayomanmu
Versi Version 1
1
Allah yeku Pangen satuhu kang ngreksa tansah uripmu
Pracayaa sarta mituhu wah bekti kang trusing kalbu
yen bebaya nempuh sira ywa semplah alit ing driya.
2
Gusti nganthi mring sira tansah tan kendhat ngluberken berkah
yen sira rinoban bebaya wah mikul salib sangsara
pitulungnya datan kendhat mula ngayoma dikebat.
3
Sang Roh Suci nunggil mring sira nyantosakken ing pracaya
mrih menang nglawan mring panggodha waspada juliging dosa
manuta ing sapangrehnya temah dugeng kraton swarga.

OK