KPKA 155 Paseksi Sayekti
Versi Version 1
1
Tyang kang pracaya nyawiji wit Sang Kristus Gusti
Lir badan kang mung sajuga lan gegelitannya
tansah silih mbiyantoni ngarah gesang suci
yeku paseksi sanyata Yesus Sang Pamarta.
2
Santosaning patunggilan tinangsul katresnan
samya silih angladosi tan ngegungken dhiri
sengkut makarya ngundhangken wartos kabingahan
yeku paseksi sanyata Yesus Sang Pamarta.
3
Pinta-pinta nugrahanya peparinging Rama,
runtut lumados mring Gusti wit sadaya aji
lelados mring gung sesami mrih tentrem raharja
yeku paseksi sanyata Yesus Sang Pamarta.

OK