KPKA 157 Nyuwun Kalanting Ing Gusti
Versi Version 1
1
Ing margi kang rumpil sarta sepi giris nglimputi mring kula
lungkrah raga wah semplah ing driya lir tyang kang tinegakken Sang Rama
mlampah pyambak datan dumugi Gusti mugi nglantinga
mrih gesang maedahi sesami wah kamulyaning asma Paduka.
2
Kawula kesandhung sarta dhawah karana lungkrah sulayah,
kang kula ungseni namung Gusti wit sihnya kula manggih basuki,
3
Yen kula tinempuh ing prahara ajrih kuwatos ing driya,
mung Gusti kang kula antya-antya sabdanya ngiyatken,gesang kula,

OK