KPKA 158 Asmanya Makwasa
Versi Version 1
1
Gusti Kristus Maha kwasa nggih tetameng santosa
sagunging tyang kang pracaya mesthi den ayomana,
Asmanya Makwasa nggih tetameng santo sa
AsmaNya Makwasa tumrap tyang kang pracaya.
2
Piandel urip sayekti namung asmaning Gusti,
ing panggodha wah sangsara sung santosaning driya,
3
Asmaning Sang Kristus Gusti mbereg remen leladi,
mrih gesang tentrem raharja jagad rinoban sihnya,
4
Undhangna asmaning Gusti ing salumahing bumi,
mrih salir tyang nampi warta Ratu Adil wus prapta,

OK