KPKA 159 Sang Kristus Maasih
Versi Version 1
1
Lamun sira sangsara krana rehing dosa
yogya pasrah. mring Gusti dyan linuwaran yekti,
Sang Kristus Maasih mring tyang kang ringkih
ywa mamang ngayoma temah sira tentrem raharja.
2
Yen sira kamomotan kabotan sesanggan,
yogya ngungsi mring Gusti mesthi den pitulungi,
3
Yen sira karupekan siningkang ing kadang,
rumaketa mring Gusti mrih tan semplah ing ati,
4
Yen sira kasusahan rinoban panandhang,
sumendhea mring Gusti sira mesthi kinanthi,

OK