KPKA 16 Puji Mring Allah Kang Maha Wisesa
Versi Version 1
1
Puji mring Allah Pangeran kang Maha wisesa
muji ramya binarung lan sawernining gangsa
pangidungnya klayan bingah ing manah nggunggung Gustining pratitah.
2
Puji mring Allah kang sestu adil pangrehira,
ngreksa lan ngrimati srana lubering berkahnya,
nging saklangkung gung sihnya mring tyang dosa, tinebus temah waluya.
3
Puji mring Allah kang sung tentrem raharja nyata,
tansah ngganjar begja mring tyang kang sestu pracaya,
andel-andel wah pepadhang satuhu, pujinen lan trusing kalbu.

OK