KPKA 164 Agunging Sih Rahmat
Versi Version 1
1
Sestu adi wah gung yekti sih rahmat sing Gusti
nylametken kula tyang dosa dyan tentrem raharja
2
Nggih sih rahmat kang sung begja mring tyang kang pracaya,
sing pejah wit rehing dosa mangkya gesang nyata.
3
Sih rahmat niku sung padhang mring manah kang lesah,
nuntun tyang mursal wah nglambrang setya bekti Allah.
4
Nadyan kathah pepalangnya nyanggi salib ugi,
nging sih rahmat nuntun kula tulus tresna Gusti.
5
Yen sampurnaning sih rahmat binabar sanyata,
kula manunggal tan pegat lan Gusti ing swarga.

OK