KPKA 169 Sumarah Mring Allah
Versi Version 1
1
Sumarah mring Allah jiwa raga rineksa astanya tansah begja
yen rinoban sisah manah datan lesah sinung kakiyatan sing Pangeran.
2
Sumarah mring Allah jiwa raga, mbangun turut Gusti trusing ati,
yen ginoda dosa binujuk duraka, kekah sarta setya ing pracaya.
3
Sumarah mring Allah jiwa raga, rinoban ing berkah ayem nyata,
yen nyanggi momotan dalasan panandhang, mesthi den luwari dening Gusti.
4
Sumarah mring Allah jiwa raga, rinimat, rineksa ing sih mirma,
yen ingarah pati wit bebener yekti, manteb dugeng janji Gusti nganthi.
5
Sumarah mring Allah jiwa raga, tinuntun ing sabda dugeng swarga,
yen wonten bilai wah miris ing ati, sinung lipur yekti sing Roh Suci.

OK