KPKA 17 Pamuji Konjuk Mring Allah
Versi Version 1
1
Pinuji Allah Sang Rama kang nitahken. jagad raya
wah tansah nglestantuna sung mangsa jawah ketiga
nenanem panenan uga alam runtut tinata.
2
Pinuji Allah Sang Putra kang nylametken gung manungsa
paring tentrem raharja sumrambah pra makluk wrata
luwar sing pangrehing dosa dadya Pirdus sadonya.
3
Pinujia Sang Roh Suci yeku kang nganyarken ati
temah mursid sayekti nggih rukun klayan sesami
wah asih mring alam ugi bawana ayu edi.
4
Dhuh Rama, Putra, Roh Suci tetiga tunggil Hyang Widi
pinujia pinundhi samukawisnya sampurna
krana pakaryan Paduka Dhuh Gusti "maranatha".

OK