KPKA 172 Tansah Padha Bebungaha
Versi Version 1
1
Tansah padha bebungaha krana kabegjan sanyata
de kita samya tyang dosa nging tinebus sing antaka
tansah bungah ing patunggilaning Gusti
tansah bungah wit sinung gesang sayekti.
2
Tansah olah kabecikan leladi tan mawang mring tyang
yeku pratandhaning sokur mring sihing Allah Maluhur
3
Tansah manteb ing pracaya. tan sumelang wah tan wedi
tegen nyenyuwun ndedonga pasrah wit Gustimu nganthi
4
Tansah padha bebungaha wit tentrem raharja nyata
Gustimu ngreksa slaminya sawutuhing gesangira

OK