KPKA 173 Korban Sejati
Versi Version 1
1
Saosna badanmu mrih dadya korban
kang gesang lan suci konjuk Pangeran
yeku pangibadah ingkang sejati
tandha sokur tansah mring sihing Gusti.
2
Ywa madha ing rupa kalayan jagad
nging salina budya krana sih rahmat
dipadha niteni karsane Gusti
salir kang prayogi sampurna yekti.

OK