KPKA 174 Nulada Sang Pamarta
Versi Version 1
1
Dipadha sarujuk tunggal tresna tunggal budi lan tunggal sedya
wah samya andhap asor ing lampah nulada mring Sang Kristus tansah
Kristus Gusti Allah yekti nging manjalma ngesoraken dhiri
wah dadya abdi sinalib seda yeku babaring tresna sanyata.
2
Rame ing gawe ing pamrih sepi tan mung mikir badan pribadi
nging migatosna ing liyan ugi nulada mring Sang Kristus Gusti
3
Remen ngalah wit luhur ing budi nobatken srana tresna yekti
kang den arah mung krahajan nyata nulad tindake Sang Pamarta

OK