KPKA 177 Gusti Yesus Ratu Adil
Versi Version 1
1
Ratu adil kang sejati saestu namung sawiji
yeku Sang Kristus Gusti mengku swarga lan jagad rat nggih Panutaning pra umat
pinujia tan kendhat pinujia tan kendhat
2
Ratuning tentrem raharja kang luber ing sih rahmatnya
mring sagunging manungsa Ratuning kratoning Allah pangwasanya langgeng tansah
Sinembah salir titah, Sinembah salir titah
3
Kratonira katentreman pranatannya kaadilan
prajuritnya katresnan pangrehe bebener nyata peparinge gesang begja
pinujia slaminya, pinujia slaminya.
4
Sagunging tyang kang pracaya ngayom nggih dadya abdinya
tansah sinung raharja uwal sing pangrehing pati benjang sampurna ing Swargi
mila tansah memuji mila tansah memuji.

OK