KPKA 179 Panarima
Versi Version 1
1
Dhuh nyawaku den marema, Allah nunggil mring sira
Samubarang solan salin Allah tan owah gingsir.
2
Sadulur mitra myang tangga tan salaminya setya
nging Allah kang Maha mirah tansah ngluberken berkah.
3
Kathah tyang samya wiyaen tan nrimah ing kanyatan
ngangah-angah kang tan ana yektine tan keduga.
4
Dhuh nyawaku den marema wah aja sira ngangsa
sumendhe mrlng Allah Rama uripmu mesthi begja

OK