KPKA 18 Sih Kamirahanipun Allah
Versi Version 1
1
Sihe Allah gung sanyata mring kawula tyang dosa
sing bangsa sanes umatnya ingangkat dados putra
tinebus Sang Kristus Gusti gesang anyar sayekti
nindakna pakarti luhur yeku tandhaning sokur.
2
Sih nugrahaning Pangeran pinaringken lahanan
tan wonten dosa duraka kang datan ingapura
nging tyang kang wangkot ing ati pracaya mung ing lathi
pinagas saking sih rahmat sangsara ing akherat.
3
Sihing Allah sestu adya mulyakken tyang pracaya
mrih dados rowangnya tansah mbabar kratoning Allah
olah tresna trusing manah tentrem rarja sumrambah temah
Allah kaluhurna samangkya lan slaminya.

OK