KPKA 181 Saosan Sokur
Versi Version 1
1
Kula ananem wiji taberi ngrimati
nging tuwuh miwah suburnya Allah kang mberkahi
Pangeran paring jawah lan sunaring surya
wah saliring wohira nggih berkahing Rama
Sumangga misungsung kanthi trusing manah
sadhengah barang darbe kita konjuk mring Allah.
2
Kula sengkut makarya ing saliring kardi
wit iku dados marginya berkah saking Gusti
sawarnining pakaryan tan ana kang nistha
asil gedhe cilika mesthi murakabi.
3
Kasarasan karosan berkahing Sang Rama
kapinteran kaprigelan wah aruming nama
ywa nganti anjalari gumunggunging ati
ing sagunging kahanan ngluhurken Pangeran.

OK