KPKA 182 Riyadin Saosan
Versi Version 1
1
Pra tyang pracaya sagung sumangga sung pisungsung
konjuk Gusti Makwasa ing dinten Pentakosta
wit berkahing Pangeran tyang nenanem panenan
kasil tyang kang makarya kabegjan kang pinanggya.
2
Wulu wetuning bumi dalah wohing makarti,
sinaosken mring Gusti kanthi tulus ati
sinartan karameyan bludaging kabingahan
dene berkahing Allah tan kendhat tansah tumrah.
3
Ing dinten Pentakosta dinten kang sestu adya
nggih riyadin saosan sung pisungsung mirunggan,
wit pangreksaning Gusti pasamuwan lestari,
tuwuh sarta ngrembaka kalis sing gung rubeda.

OK