KPKA 186 Pisungsung Konjuk Mring Gusti
Versi Version 1
1
Jagad nampik sihing Allah nyingkur mring Sang Pamarta
nging kula pracaya pasrah ngraosken sih rahmat nya
mangga sru ngidung ngunggung Hyang Widi wah sung pisungsung konjuk mring Gusti
ngaturken pratandha sokur krana berkahnya mancur.
2
Jagad ndlarung aneng. dosa tansah mburu kadonyan,
kula bekti mring Sang Rama wit rinoban kabegjan,
3
Jagad manut rehing pati kang dugeng nraka langgeng,
kula tinuntun Roh Suci ing manah ayem tentrem,
4
Jagad remen ing pablunthah ngendhem sengit lan drengki,
kula'dadya putreng Allah mila tresna sesami,

OK