KPKA 188 Asung Pisungsung
Versi Version 1
1
Sumangga sung pisungsung mring Allah Ma agung
krana gunging sihrahmat kang luber tan kendhat
2
Misungsung kanthi loma cihnaning panuwun,
de gesang tansah begja wit Allah kang nuntun
3
Bandha, arta pethingan kang katur mring Gusti,
bludaging kabingahan wit berkah tan sepi.
4
Saos pisungsung kathah cacahnya tan tim'bang,
lan gung berkahing Allah tan kenging winilang.

OK