KPKA 189 Sabdaning Allah
Versi Version 1
1
Sabdeng Allah Hyang Widi seksinya kitab suci
pepadhanging manungsa ing margi dugeng swarga
2
Sabdeng Allah Masuci wewaton gesang adi
kang mireng wah nindakna manggya tentrem raharja.
3
Sabdeng Allah Mamulya Nggih tetedhaning nyawa
tyang nggayuh kasunyatan samangkya tinuwukan
4
Sabdeng Allah Makwasa tameng nglawan panggodha
sampurna piwulangnya njangkepken tyang pracaya.
5
Sabdeng Allah Pangeran nggih badhe kalampahan
kang mokal datan ana wit agung pangwasanya.

OK