KPKA 19 Angluhurken Allah
Versi Version 1
1
Swawi sami muji Allah Pangeran Maha wlas
Kang tansah ngluberken berkah, Pangeran Maha wlas
Rinten dalu datan kendhat tansah njangkung mring pra umat
swawi muji Kang Murbeng rat Pangeran Maha wlas
2
Tan males dosa duraka Pangeran Mahawlas
nging ngegungken sih apura Pangeran Mahawlas
putranya yeku Sang Kristus kang dados kurban panebus
swawi muji kanthi tulus Pangeran Mahawlas
3
Swawi olah tresna' tansah Pangeran Mahawlas
pratandha sokur mring Allah, Pangeran Mahawlas
swawi gesang mursid yekti tinulungan Sang Roh Suci
nulad ing tindaking Gusti Pangeran Mahawlas.

OK