KPKA 194 Sabdeng Suci
Versi Version 1
1
Undhangna wrata sajagad sabdeng Injil Suci
nggih paseksining sih rahmat sabdeng Injil Suci
mrih sagung manungsa sinung gesang nyata
sabdeng suci, sabdeng suci nggih sabdaning Gusti
sabdeng suci, sabdeng suci nggih sabdaning Gusti
2
Undhangna wrata sabumi sabdeng Injil Suci
margining tyang gesang yekti, sabdeng Injil Suci
pepadhang sanyata, panuntun mring swarga
3
Undhangna wrata sadonya sabdeng Injil Suci
margining tyang tuhu rarja sabdeng Injil Suci
Dadya putreng Allah, tansah sinung berkah
4
Undhangna mring sagung bangsa sabdeng Injil Suci
margining tyang dugeng swarga sabdeng Injil Suci
ngayom Sang Pamarta ayem sinung begja

OK