KPKA 195 Isining Kitab Suci
Versi Version 1
1
Isinya kabar kabingahan winangsitken dening Pangeran
dadya srana suka piwulang margining kautaman
dimen tyang pitados tansah arumantos
mbangun turut Gusti nresnani sesami
2
Tyang lepat kraos winelehna dening sabdaning Kang Ma’kwasa
tyang dosa gya samya mratobat nampenana sih rahmat
3
Tyang lesah sinung lipur nyata karana kwasaning sang sabda
wewatekan mindhak utama wah kekah ing pracaya

OK