KPKA 200 Bujana Suci
Versi Version 1
1
Bujana suci ngengetna mring sih rahmating Allah
anggur roti mratandhani korbane Sang Kristus Gusti
ngluwar kula sing pati temah langgeng basuki
2
Bujana suci ngengetna kurbaning Sang Pamarta
yogya tansah den undhangna ngantos Sang Kristus wus prapta
ngadili gung manungsa wah nyampurnakken greja.
3
Bujana suci nandhani tyang pracaya nyawiji
samya silih mbiyantoni ngudi kamursidan yekti
nggayuh ing kasampurnan tinunggil ing Pangeran.
4
Bujana suci ngengetna tyang Kristen neksenana
Allah rukun lan manungsa krana gunging sih rahmatnya
mila mbabarna tresna rukun lan gung pepadha.

OK