KPKA 202 Bujana Kang Sestu Sampurna
Versi Version 1
1
Kula sung pamuji sokur konjuk Hyang Maluhur
kang nimbali kula samya nampeni nugraha
ndherek ing bujana suci, bujana sing swargi,
yeku karaharjan yekti nggih kamulyan adi,
mbenjang yen wus mlebet swargi ing Kratoning Gusti,
kula ndherek ing bujana kang sestu sampurna
Yogya disetya temen pracaya
ngestokken sabdanya tansah olah tresna
gesang kang sembada
2
Kula samya sung pamuji konjuk Hyang Masuci
nadyan kula kathah cacad rinoban sih rahmat,
pareng ndherek bujananya tunggil pra pracaya,
angger tan ndlarung ing dosa manut rehing donya,
mbenjang yen Gusti wus prapta ngadili manungsa,
kula ndherek ing bujana kang sestu sampurna,

OK