KPKA 207 Nyaosken Yoga
Versi Version 1
1
Gusti nimbali pra lare mrih sowan mesthi binerkahan sinung kraharjan
de pra lare kang tuhu ing pracaya yeku ingkang darbe Kratoning swarga
dhuh Gusti samangkya sowan kawula nyaosaken yoga dhateng Paduka.
2
Gusti nimbali pra lare mrih sowan nggih samya dados putraning prasetyan
de pra tyang sepuh kedah nggulawenthah nenuntun lare karem sabdeng Allah
3
Gusti nimbali pra lare mrih sowan dados gegelitaning pasamuwan
leladi mrih greja tuwuh ngrembaka wah bebrayan tansah tentrem raharja

OK