KPKA 208 Baptis Suci
Versi Version 1
1
Kawula samya bebingah memuji mring Allah,
kang ngluberken sih rahmatnya mring kula tyang dosa
wit panuntuning Roh Suci kula pitados mring Gusti
temahan manggih wilujeng sinung gesang langgeng.
2
Kawula ngluhurken Gusti yeku Sang Pamarta,
kang maringken baptis suci mring pra kadang kula,
kinekahna ing pracaya manggul salib klayan setya,
tansah martosken Injilnya mrih sesami begja.
3
Gusti maringken prasetyan mring pra lare ugi,
sinungan kawilujengan wah kamulyan swargi,
katandhan ing baptis suci kagulawenthah pinerdi,
nggih dadya putraning Allah kang numrahken berkah.

OK