KPKA 21 Palimirmanipun Allah
Versi Version 1
1
Gusti kula ingkang wontening swarga
pinujia Paduka ing slaminya
sestu agung sih palimirmanta
haleluya, Haleluya
2
Gusti rawuh manjalma aneng donya,
awit welas nebus gunging tyang dosa,
rinukunken lan Allah Sang Rama,
Haleluya, Haleluya. .
3
Gusti seda krana kula tyang dosa,
de wungune panjer gesang sanyata,
mila kula mituhu dhawuhnya,
Haleluya, Haleluya.

OK