KPKA 212 Pamujining Zakaria
Versi Version 1
1
Pinuji Allah Makwasa
Gustine tyang kang pracaya
De umate tinuwenan
Pinaringan pangentasan.
2
Sunguning tentrem raharja
wus tuwuh wit Sang Pamarta
pinaringken mring umatnya
mring trahe tyang mursid nyata
3
Allah ngluwari umatnya
sing tyang remen ing duraka
wah netepi prasetyannya
sung nugraha mring manungsa
4
Pinuji Allah murbeng rat
nggih kang nglubema sih rahmat
temah tyang pracaya yekti
angabekti tanpa wedi
5
Tyang mursid nggih sru memuji
nggunggung-nggunggung mring Hyang Widi
aneng sajroning kasucen
wah ngugemi ing kayekten
6
Turune tyang mursid yekti
dinuta mrih dadya nabi
yeku cecalaning Gusti
ngundhangken margi basuki
7
Margining rahayu yekti
mung sih rahmatipun Gusti
nggih pangapuraning dosa
wit kwasananing Sang Pamarta
8
Sang Surya Enjing wus prapta
madhangi sagung manungsa
mrih tyang kang aneng pepeteng
samya manggih gesang langgeng

OK