KPKA 213 Puji Konjuk Gusti
Versi Version 1
1
Puji konjuk Gusti ratuning swargi
Kang angesorken srira myang manjalma,
miyos wah sugengnya tansah nandhang sangsara,
mrih mulyakken jalma luwar saking dosa
Haleluya.
2
Puji konjuk Gusti Juru Basuki,
pra bala tantra swargi ramya muji,
wah sih rahmating Allah tumrah mring manungsa,
nggih tentrem rahayu binabar ing donya.
Haleluya.
3
Puji konjuk Gusti nggih Sang Pamarta,
kang gung sih lan piwlasnya mring manungsa,
yogya sinaosan pisungsunging kamulyan,
yeku bandha nyawa pisungsunging gesang.
Haleluya.

OK