KPKA 214 Timbalan Nulad Gusti
Versi Version 1
1
Pinuji tansah Allah Mamirah
kang asih darma mring gung manungsa
nladhani kita welas asih nyata
mring tyang kang ringkih wah nandhang sangsara.
2
Pinuji-puji Gusti Ma Suci
nging sung aksama dosaning jalma
nladhani kita tansah olah tresna
nyegah kekerasan remen ngapura.
3
Pinuji Gusti Kang Maha Kwasa
tendhak manjalma nebus manungsa
nladhani kita mbelani pepadha
mrih tyang papa cintaka manggih rarja.

OK