KPKA 216 Kanca Agiyaka
Versi Version 1
1
Kanca agiyaka muji Sang Pamarta kang nilar kamulyan ing swarga
tedhak ing donya dados bayi papa
payo sujud ngabekti, payo sujud ngabekti
sung-pisungsung panggunggung mring Gusti.
2
Kanca den tampia rawuhing Pamarta jroning manah srana pracaya,
mrih rukun tansah klayan Allah Rama.
3
Kanca agiranga ngundhangken Injilnya, de Allah netepi prasetya,
ngentas manungsa sing kwasaning dosa.

OK