KPKA 22 Kasampurnanipun Gusti
Versi Version 1
1
Kula nggunggung-nggunggung Gusti
sesembahan kula sejati, tanpa cela sestu suci,
sabdanya dados panutan, tindaknya dados patuladhan,
tyang ngupados kayektosan
suyud mring Sang Rama, nglabuhi manungsa,
wit tresnanya trusing driya tulusnyata, rila ngurbanken sriranya.
2
Gusti ngundhangken pawarta luwarira
tyang miskin papa, sing sangsara mrih raharja,
nggih pangentasan sanyata kang tinindhes lan kinunjara,
pulih harkat martabatnya, tyang kang nandhang raga
samya den sarasna, wah mbabama tahun yobel taun adya,
nggih sih rahmating Sang Rama.
3
Duk Gusti siniya-siya,
siniksa lan sinalib seda, tan males srana piala,
mring tyang kang sengit mengsahi malah winales tresna yekti,
kadongakna mrih basuki,
Yesus Gusti kula manungsa sampuma;
nyantosakna greja dalah tyang pracaya,
nulad ing kasampurnannya.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK