KPKA 221 Rawuhing Ratu Tentrem Raharja
Versi Version 1
1
Pra manungsa giranga mujia pra mudita
ratu nira wus prapta ratu ning tentrem raharja
pra manungsa giranga mujia pramudita
2
Gya ngidungna gung puji mring Gustining pra gusti
kang sung slamet mring jagad karana gunging sih rahmat
pra manungsa giranga mujia pramudita.
3
Gya ngluhurna Sang Mesih ratu swargi Maasih
nyirnakaken sangsara srana ngrembat sagung dosa,
pra manungsa giranga mujia pramudita.

OK