KPKA 236 Allah Nunggil Mring Jalmi
Versi Version 1
1
Bayi kang tanpa kamulyan ginedhong neng pamakanan,
nging yeku Gustining pra gusti manjalma sung gesang yekti,
Tansah pinuja Allah Mamulya kang ngasihi pra manungsa
tentrem raharja tumrah neng donya wit sang Pamarta wus prapta.
2
Tyang kang ngantya kaslametan winartan wartos kabegjan
pangluwaran sing rehing dosa srana nampi Sang Pamarta
3
Tyang asor dalah tyang luhur sung pisungsung tandha sokur
mring ratuning swargi kang prapti yeku Sang Juru Basuki
4
Yogya kula nggih memuji methukken rawuhing Gusti
mbikak manah mrih sinucekken temah manggih gesang langgeng

OK