KPKA 24 Panggunggung Konjuk Mring Gusti
Versi Version 1
1
Swawi prakanca kang sami pracaya
Den sora sora angalembana
mring Gusti kita kang Maha wilasa.
2
Sihing Pangeran mring kita pra umat,
tanpa wilangan wah tanpa kendhat,
yogya pinuji lan pinundhi-pundhi.
3
Kita tyang dosa nging Allah ngaksama,
krana Kang Putra sinalib seda,
wit sihing Gusti kita dados suci.
4
Sihing Pangeran yogya den timbangi,
srana kasetyan tresna wah bekti,
nyaosken badan dados kurban gesang.
5
Swawi pra suci temen anglampahi,
prentahing Gusti, Gusti prajanji, tansah nulungi
srana Sang Roh Suci.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK