KPKA 245 Sang Ratu Swarga Prapta
Versi Version 1
1
Kanca suraka agiyaka Sang Ratu swarga mangkya prapta
ngluwar kula sing bebandan salir kasusahan ing driya
mangkya dadya pamuji suka wit sang Putra sampun prapta
2
Samangkya swarga wus binuka jatining tresna binabarna
de Allah ngesorken srira Sang Pamarta tedhak mring donya
wah manjalma sami tyang papa nylametken sagung manungsa.
3
Pepadhanging jagad wus prapta sung sih rahmat mring pra manungsa
dimen samya wilujenga Kang Makwasa ngesorken srira
paring tuladha mring manungsa olah tresna trusing driya.

OK