KPKA 246 Sangsaranipun Gusti
Versi Version 1
1
Dhuh Yesus Gusti kula sinandhangan wirang
rikinarya makutha pinoyok tyang kathah
rinangket lir durjana, cinampah siniya
dhuh Allah punapaa, tan ngeman kang Putra.
2
Dhuh Yesus kang Masuci ingganggep durjana,
wit dosa kula ugi Paduka pinenthang,
sestu nggen kula getun de nglawan mring Gusti,
mugi Paduka tuntun mrih gesang utami.
3
Dhuh Yesus kang wineca jumeneng Pantara,
mugi pra kagunganta den tansah engeta,
sangsara lan kwirangan nggih salib Paduka,
mrih tiyang dosa sami manggih gesang yekti.

OK